Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας11/04/2011
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Φεβ 2011

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Φεβρουάριο 2011, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €529,0 εκ., εκ των οποίων €417,4 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €111,6 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €108,4 εκ., εκ των οποίων €64,5 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €43,9 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΟΚ)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση