Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/04/2009
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΙΑΝ 2009
10/04/2009


Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για το μήνα Ιανουάριο 2009 υπολογίζεται προκαταρκτικά ότι ανήλθε στις 92,3 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 9,8% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2008.
Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Ιανουάριο 2009 ο δείκτης έφτασε τις 87,6 μονάδες, δηλ. σημείωσε μείωση 9,9% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2008.
Σημειώστε ότι από τον Ιανουάριο του 2009, ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής δημοσιοποιείται με νέο έτος βάσης (2005=100) και υιοθετώντας τη νέα εκδοχή της στατιστικής ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων, NACE Αναθ. 2. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση