Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας27/05/2005
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡ 2005 (ΠΡΟΚ)
27/05/2005

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Μάρτιο 2005, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν ₤255,0 εκ., εκ των οποίων ₤181,2 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και ₤73,8 εκ εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν ₤62,5 εκ., εκ των οποίων ₤39,8 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και ₤22,8 εκ εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.

Οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2005 διευρύνθηκαν κατά 13,7% και ανήλθαν σε ₤657,1 εκ. σε σύγκριση με ₤578,0 εκ. τον Ιανουάριο - Μάρτιο 2004. Η συνολική αξία εξαγωγών / αποστολών τον Ιανουάριο -Μάρτιο 2005 αυξήθηκε κατά 35,1% και ανήλθε σε ₤152,7 σε σύγκριση με ₤113,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2004.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση