Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας26/02/2010
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Δεκ 2009

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για το μήνα Δεκέμβριο 2009 ανήλθε στις 101,8 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 6,5% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο 2008. Για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2009, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 8,0% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.
Στον τομέα της Μεταποίησης, το Δεκέμβριο 2009 ο δείκτης έφτασε τις 98,1 μονάδες, δηλ. σημείωσε μείωση 11,5% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2008.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση