Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας20/04/2010
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Ιαν 2010

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας για το μήνα Ιανουάριο 2010 ανήλθε στις 103,2 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 5,0% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2009.
Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Ιανουάριο 2010 ο δείκτης έφτασε τις 92,1 μονάδες, δηλ. σημείωσε μείωση 10,3% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2009.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση