Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας24/10/2014
Νέα Έκδοση: Στατιστικές Βιομηχανίας, 2013

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της ετήσιας έκθεσης “Στατιστικές Βιομηχανίας, 2013”. Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για τον ευρύτερο βιομηχανικό τομέα, που καλύπτει τη μεταποίηση, τα ορυχεία και λατομεία, την παροχή ηλεκτρισμού, την παροχή νερού, την επεξεργασία λυμάτων, τη διαχείριση αποβλήτων και τις δραστηριότητες εξυγίανσης.

Ο τομέας της βιομηχανίας κατά το 2013 παρουσίασε για τρίτη συνεχή χρονιά αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης σε πραγματικούς όρους. Σύμφωνα με προκαταρκτικά αποτελέσματα, ο ρυθμός αυτός (με βάση την προστιθέμενη αξία σε σταθερές τιμές αγοράς 2005 με τη μεθοδολογία της αλυσιδωτής σύνδεσης) στο σύνολο του τομέα παρουσίασε μείωση 9,2% το 2013, σε σύγκριση με μείωση 8,2% το 2012 και 5,3% το 2011. Συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, η μεταποίηση παρουσίασε συρρίκνωση 9,8%, τα ορυχεία και λατομεία 31,0%, η παροχή ηλεκτρισμού 7,8% και η παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων 3,7%.

Η ακαθάριστη αξία παραγωγής του βιομηχανικού τομέα σε τρέχουσες τιμές αγοράς μειώθηκε το 2013 κατά 13,6% φτάνοντας τα €3.935,3 εκατομμύρια σε σύγκριση με €4.556,9 εκατομμύρια το 2012. Η προστιθέμενη αξία σε τρέχουσες τιμές αγοράς εκτιμάται ότι ανήλθε στα €1.350,1 εκατομμύρια σε σχέση με €1.558,7 εκατομμύρια το 2012, σημειώνοντας μείωση 13,4%. Η συνεισφορά του τομέα στο Α.Ε.Π. σε τρέχουσες τιμές έφτασε το 2013 στο 7,8%, από 8,3% το 2012.

Η απασχόληση στο σύνολο του τομέα υπολογίζεται ότι μειώθηκε στις 31,9 χιλιάδες από 35,6 χιλιάδες το 2012 και αποτελούσε το 8,9% του επικερδώς απασχολούμενου πληθυσμού. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αυξήθηκε από 3.893 άτομα το 2012 σε 4.968 άτομα το 2013.

Οι κυριότερες εξελίξεις κατά το 2013 ήταν:

Μεταποίηση

Στη μεταποίηση, που αποτελεί και το μεγαλύτερο τμήμα της βιομηχανίας, η ακαθάριστη αξία παραγωγής σε τρέχουσες τιμές αγοράς έφτασε το 2013 τα €2.573,4 εκατομμύρια σε σύγκριση με €2.953,0 εκατομμύρια το 2012, σημειώνοντας μείωση 12,9%. Η προστιθέμενη αξία μειώθηκε κατά 13,2% στα €846,1 εκατομμύρια σε σχέση με €974,9 εκατομμύρια το 2012. Η απασχόληση μειώθηκε στις 28,5 χιλιάδες άτομα από 31,9 χιλιάδες το 2012. Οι πάγιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις έφτασαν το 2013 τα €62,1 εκατομμύρια σε σχέση με €103,0 εκατομμύρια το 2012, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση 39,7%. Οι επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό αποτέλεσαν το 47,6% του συνόλου, σε κατασκευαστικά έργα το 42,2% και σε μεταφορικά μέσα το υπόλοιπο 10,2%.

Ορυχεία και Λατομεία και Παροχή Ηλεκτρισμού

Στις δραστηριότητες αυτές, η ακαθάριστη αξία παραγωγής σε τρέχουσες τιμές αγοράς ανήλθε το 2013 στα €983,5 εκατομμύρια, σημειώνοντας μείωση 17,8% σε σχέση με το 2012, ενώ και η προστιθέμενη αξία μειώθηκε κατά 18,1% στα €326,3 εκατομμύρια το 2013, από €398,3 εκατομμύρια το 2012. Η απασχόληση εκτιμάται ότι μειώθηκε κατά 6,9% φτάνοντας τα 1.823 άτομα, ενώ οι πάγιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις σημείωσαν μείωση 23,7%, φτάνοντας τα €186,3 εκατομμύρια σε σχέση με €244,1 εκατομμύρια το 2012.

Οι πωλήσεις ηλεκτρισμού μειώθηκαν κατά 10,7% και ανήλθαν στα 3.889,8 εκατομμύρια κιλοβατώρες το 2013, σε σύγκριση με 4.355,6 εκατομμύρια κιλοβατώρες το 2012.

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης

Στο τμήμα αυτό της βιομηχανίας, η ακαθάριστη αξία παραγωγής σε τρέχουσες τιμές αγοράς ανήλθε το 2013 στα €378,5 εκατομμύρια, σημειώνοντας μείωση 7,0%. Η προστιθέμενη αξία μειώθηκε κατά 4,2% και έφτασε τα €177,7 εκατομμύρια. Οι πάγιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις σημείωσαν μείωση 22,3% και έφτασαν στα €90,8 εκατομμύρια σε σχέση με €116,9 εκατομμύρια το 2012. Η απασχόληση σημείωσε μείωση 6,0% στα 1.586 άτομα.

Η κατανάλωση νερού στις αστικές περιοχές υπολογίζεται ότι έχει αυξηθεί κατά 1,6% στα 31,7 εκατομμύρια τόνους από 31,2 εκατομμύρια τόνους το 2012.


Εξαγωγές Βιομηχανικών Προϊόντων

Οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων εγχώριας παραγωγής έφτασαν το 2013 τα €528,4 εκατομμύρια σε σύγκριση με €488,1 εκατομμύρια το 2012, σημειώνοντας αύξηση 8,2%. Οι σημαντικότερες κατηγορίες βιομηχανικών προϊόντων που εξήχθησαν ήταν κατά σειρά σπουδαιότητας τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα τρόφιμα και ποτά, τα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα, τα προϊόντα ανακύκλωσης, τα βασικά μέταλλα και τα μηχανήματα και εξοπλισμός.

Μεγάλες αυξήσεις σε σχέση με το 2012 σημειώθηκαν στις εξαγωγές τσιμέντου και φαρμακευτικών και γαλακτοκομικών προϊόντων, ενώ σημαντικές μειώσεις σημειώθηκαν στις εξαγωγές φωτοβολταϊκών και προϊόντων ανακύκλωσης.

Η έκθεση διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας. Αντίτυπα της έκδοσης θα διατίθενται εντός των προσεχών ημερών προς πώληση από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο στη Λευκωσία στην τιμή των €13,50 το αντίτυπο.


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση