Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας01/11/2002
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΙΟΥN 2002

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2002 ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (εισαγωγές για επιτόπια κατανάλωση και εισαγωγές που προορίζονταν για τις αποθήκες αποταμιεύσεως) ήταν £1.261,0 εκ. σε σύγκριση με £1.266,6 εκ. τον Ιανουάριο-Ιούνιο του 2001. Οι συνολικές εξαγωγές ήταν £273,2 εκ. σε σύγκριση με £328,9 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου του 2001. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου έφτασε στα £987,8 εκ. σε σύγκριση με £937,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2001.

(β) Οι εισαγωγές για επιτόπια κατανάλωση έφτασαν τα £1.139,7 εκ. σε σύγκριση με £1.069,4 εκ. τον Ιανουάριο-Ιούνιο του 2001. Από τις εισαγωγές εμπορευμάτων για επιτόπια κατανάλωση τον Ιανουάριο-Ιούνιο του 2002, οι πρώτες ύλες ήταν £358,7 εκ. ή 31,5% και ακολουθούν τα καταναλωτικά αγαθά με £322,5 εκ. ή 28,3%, ο μεταφορικός εξοπλισμός με £147,5 εκ. ή 12,9%, τα πετρελαιοειδή με £128,4 εκ. ή 11,3% και ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός με £121,8 εκ. ή 10,7%.

(γ) Οι εγχώριες εξαγωγές περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων ήταν £134,3 εκ. σε σύγκριση με £133,6 εκ. τον Ιανουάριο-Ιούνιο του 2001. Οι επανεξαγωγές, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων ήταν £138,9 εκ. σε σύγκριση με £195,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2001. Τα βιομηχανικά προϊόντα εγχώριας παραγωγής που έχουν εξαχθεί κατά τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2002 ήταν £92,3 εκ. ή 71,3% του συνόλου, ενώ οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων ήταν £35,8 εκ. ή 27,6% του συνόλου.

(δ) Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2002 η Ευρωπαίκή ΄Ενωση προμήθευσε την Κύπρο με εμπορεύματα αξίας £650,6 εκ. ή 51,6%. Κατά την ίδια περίοδο οι χώρες της Ευρωπαΐκής ΄Ενωσης απορρόφησαν εμπορεύματα αξίας £74,1 εκ. ή 57,1% των Κυπριακών εγχώριων εξαγωγών, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων.

Επιπρόσθετα στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου παρουσιάζονται στις τριμηνιαίες εκθέσεις που τιτλοφορούνται «Στατιστικές Εισαγωγών-Εξαγωγών» και διατίθενται από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο ενώ πιο λεπτομερή στοιχεία για το ίδιο θέμα είναι διαθέσιμα στη Στατιστική Υπηρεσία.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση