Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/02/2009
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΔΕΚ 2008 (ΠΡΟΚ)
09/02/2009

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Δεκέμβριο 2008, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €497,5εκ., εκ των οποίων €339,5εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €158,0εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €92,1εκ., εκ των οποίων €49,5εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €42,6εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση