Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας19/11/2004
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), ΙΟΥΝ 2004
19/11/2004


1. Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία έκθεση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για τον Ιούνιο 2004.

2. Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη) για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2004 ήταν £1.332,4 εκ. σε σύγκριση με £1.117,9 εκ. τον Ιανουάριο-Ιούνιο του 2003. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και αποστολές σε άλλα Κράτη Μέλη) ήταν £259,3 εκ. σε σύγκριση με £245,7 εκ. κατά τον Ιανουάριο-Ιούνιο του 2003. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά 23,0% στα £1.073,1 εκ. τον Ιανουάριο- Ιούνιο του 2004 σε σύγκριση με £872,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2003.

(β) Κατά τον Ιούνιο του 2004 οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προμήθευσαν την Κύπρο με εμπορεύματα αξίας £168,6 εκ. ενώ απορρόφησαν εμπορεύματα αξίας £28,9 εκ..

(γ) Οι συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες τον Ιούνιο του 2004 ήταν £71,1 εκ. και οι συνολικές εξαγωγές, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν £15,2 εκ.. Οι εγχώριες εξαγωγές, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν £11,1 εκ. και οι επανεξαγωγές, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, £4,1 εκ..

3. Η έκθεση είναι διαθέσιμη από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο στη Λευκωσία στην τιμή των £2=.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση