Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/09/2014
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Ιουλ 2014

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Ιούλιο 2014, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €462,0 εκ., εκ των οποίων €323,6 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €138,4 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €130,3 εκ., εκ των οποίων €71,8 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €58,5 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση