Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/02/2012
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Δεκ 2011

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Δεκέμβριο 2011, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €518,9 εκ., εκ των οποίων €357,8 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €161,1 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €113,9 εκ., εκ των οποίων €70,0 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €43,9 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΟΚ)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση