Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας20/05/2004
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), ΦΕΒ 2004
20/05/2004


1. Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία έκθεση “Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου (Συνοπτικά Στοιχεία)” για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2004.

2. Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου κατά το πρώτο δίμηνο του 2004 ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (εισαγωγές για επιτόπια κατανάλωση και εισαγωγές που προορίζονταν για τις αποθήκες αποταμιεύσεως) αυξήθηκαν σε £339,5 εκ. σε σύγκριση με £320,6 εκ. τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2003. Οι συνολικές εξαγωγές μειώθηκαν στα £62,6 εκ. σε σύγκριση με £68,8 εκ. κατά τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2003. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά 10% στα £276,9 εκ. τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2004 σε σύγκριση με £251,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2003.

(β) Οι εισαγωγές για επιτόπια κατανάλωση αυξήθηκαν σε £299,7 εκ. σε σύγκριση με £281,9 εκ. το πρώτο δίμηνο του 2003. Από τις εισαγωγές εμπορευμάτων για επιτόπια κατανάλωση, οι πρώτες ύλες ήταν £107,1 εκ. ή 35,7% και ακολουθούν τα καταναλωτικά αγαθά με £83,4 εκ. ή 27,8%, ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός με £42,0 εκ. ή 14,0%, ο μεταφορικός εξοπλισμός με £37,3 εκ. ή 12,5% και τα πετρελαιοειδή με £29,8 εκ. ή 10,0%.

(γ) Οι εγχώριες εξαγωγές, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, μειώθηκαν σε £28,9 εκ. σε σύγκριση με £32,4 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2003. Οι επανεξαγωγές, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων μειώθηκαν σε £29,7 εκ. σε σύγκριση με £30,6 εκ. τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2003. Τα βιομηχανικά προϊόντα εγχώριας παραγωγής που έχουν εξαχθεί ήταν £21,1 εκ. ή 73,0% του συνόλου, ενώ οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων ήταν £7,5 εκ. ή 25,8% του συνόλου.

(δ) Κατά τους πρώτους δυο μήνες του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση προμήθευσε την Κύπρο με εμπορεύματα αξίας £187,9 εκ. ή 55,4%. Κατά την ίδια περίοδο οι χώρες της Ευρωπαϊκής Eνωσης απορρόφησαν εμπορεύματα αξίας £15,0 εκ. ή 51,8% των κυπριακών εγχώριων εξαγωγών.

3. Η έκθεση είναι διαθέσιμη από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο στη Λευκωσία στην τιμή των £2=.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση