Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/05/2006
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡ 2006 (ΠΡΟΚ)
10/05/2006


Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Μάρτιο 2006, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν £260,3 εκ., εκ των οποίων £169,2 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £91,1 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν £56,7 εκ., εκ των οποίων £34,2 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £22,5 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση