Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας30/12/2004
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΝΟΕ 2004
30/12/2004

Ο Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Βιοµηχανία για το µήνα Noέμβριο 2004, έφθασε στις 114,8 μονάδες (Βάση 2000=100), δηλ. σημείωσε αύξηση 0,1% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2004. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2004, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 5,3% σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Nοεμβρίου 2003.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση