Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας30/06/2014
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Μάιος 2014

Ο Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Βιοµηχανία για το μήνα Μάιο 2014 ανήλθε στις 106,1 μονάδες (βάση 2010=100), σημειώνοντας μείωση 0,2% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2014.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2014, ο δείκτης σημείωσε μείωση 4,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Μάιο του 2014 ο δείκτης έφθασε στις 104,4 μονάδες παραμένοντας σταθερός σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2014.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση