Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας08/08/2008
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΙΟΥΝ 2008 (ΠΡΟΚ)
08/08/2008Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Ιούνιο 2008, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €582.5 εκ., εκ των οποίων €367.7 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €214.8 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €105.3 εκ., εκ των οποίων €72.7 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €32.6 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση