Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/11/2012
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Σεπ 2012

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Σεπτέμβριο 2012, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €432,4 εκ., εκ των οποίων €324,2 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €108,2 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €113,6 εκ., εκ των οποίων €65,8 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €47,8 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΟΚ)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση