Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας12/12/2016
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Οκτ 2016

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Οκτώβριο 2016, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €480,0 εκ., εκ των οποίων €337,0 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €143,0 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €170,2 εκ., εκ των οποίων €80,1 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €90,1 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση