Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας21/06/2002
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΦΕΒ 2002

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 2002 ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (εισαγωγές για επιτόπια κατανάλωση και εισαγωγές που προορίζονταν για τις αποθήκες αποταμιεύσεως) ανήλθαν σε £377,0 εκ. σε σύγκριση με £336,8 εκ. τους πρώτους δύο μήνες του 2001. Οι συνολικές εξαγωγές ήταν £79,4 εκ. σε σύγκριση με £88,6 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 2001. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου έφτασε στα £297,6 εκ. σε σύγκριση με £248,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2001.

(β) Οι εισαγωγές για επιτόπια κατανάλωση έφτασαν τα £341,7 εκ. σε σύγκριση με £284,6 εκ. τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2001. Από τις εισαγωγές εμπορευμάτων για επιτόπια κατανάλωση τους πρώτους δύο μήνες του 2002, οι πρώτες ύλες ήταν £116,4 εκ. ή 34,1% και ακολουθούν τα καταναλωτικά αγαθά με £86,4 εκ. ή 25,3%, τα πετρελαιοειδή με £46,0 εκ. ή 13,5%, ο μεταφορικός εξοπλισμός με £39,0 εκ. ή 11,4% και ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός με £36,5 εκ. ή 10,7%.

(γ) Οι εγχώριες εξαγωγές περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων ήταν £36,6 εκ. σε σύγκριση με £32,4 εκ. τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2001. Οι επανεξαγωγές, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων ανήλθαν σε £42,8 εκ. σε σύγκριση με £56,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2001. Τα βιομηχανικά προΐόντα εγχώριας παραγωγής που έχουν εξαχθεί κατά τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2002 ήταν £28,7 εκ. ή 80,4% του συνόλου, ενώ οι εξαγωγές γεωργικών προΐόντων £6,5 εκ..

(δ) Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2002 η Ευρωπαίκή ΄Ενωση προμήθευσε την Κύπρο με εμπορεύματα αξίας £180,2 εκ. ή 47,8%. Κατά την ίδια περίοδο οι χώρες της Ευρωπαΐκής ΄Ενωσης απορρόφησαν εμπορεύματα αξίας £17,4 εκ. ή 48,7% των Κυπριακών εγχώριων εξαγωγών, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων.

Επιπρόσθετα στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου παρουσιάζονται στις τριμηνιαίες εκθέσεις που τιτλοφορούνται «Στατιστικές Εισαγωγών-Εξαγωγών» και διατίθενται από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο ενώ πιο λεπτομερή στοιχεία για το ίδιο θέμα είναι διαθέσιμα στη Στατιστική Υπηρεσία.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση