Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/06/2013
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Απρ 2013

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Απρίλιο 2013, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €356,8 εκ., εκ των οποίων €233,1 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €123,7 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €195,8 εκ., εκ των οποίων €137,8 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €58,0 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές για τον Απρίλιο 2013 περιλαμβάνουν την μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών, συνολικής αξίας €66,9 εκ.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΟΚ)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση