Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας27/01/2004
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΝΟΕ 2003 (ΠΡΟΚ)

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Nοέμβριο 2003, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν £196,0 εκ. και οι συνολικές εξαγωγές £32,0 εκ..
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση