Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/05/2013
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Απρ 2013

Ο Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Βιοµηχανία για το μήνα Απρίλιο 2013 ανήλθε στις 137,4 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας αύξηση 0,1% σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2013.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2013, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 1,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Απρίλιο του 2013 ο δείκτης έφθασε στις 125,3 μονάδες σημειώνοντας μείωση 0,2% σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2013.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση