Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/10/2005
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΑΥΓ 2005 (ΠΡΟΚ)
10/10/2005Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Αύγουστο 2005, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν £213.9 εκ., εκ των οποίων £150.0 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £63.9 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν £51.7 εκ., εκ των οποίων £33.5 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £18.2 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση