Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/02/2004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 2002

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει ετοιμάσει την ετήσια έκθεση, "Στατιστικές Βιομηχανίας 2002" σε ηλεκτρονική μορφή.

Η έκδοση περιέχει λεπτομερή στατιστικά στοιχεία των εξελίξεων στον ευρύτερο βιομηχανικό τομέα, που περιλαμβάνει τη μεταποίηση, τα μεταλλεία και λατομεία και τον ηλεκτρισμό και υδατοπρομήθεια.

Η έκθεση διατίθεται δωρεάν στην Ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση