Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/06/2011
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Απρ 2011

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Απρίλιο 2011, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €530,2 εκ., εκ των οποίων €346,0 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €184,2 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €105,2 εκ., εκ των οποίων €67,1 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €38,1 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΟΚ)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση