Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας28/09/2011
Νέα ΄Εκδοση: Στατιστικές Βιομηχανίας, 2010

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της ετήσιας έκθεσης “Στατιστικές Βιομηχανίας, 2010”. Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για τον ευρύτερο βιομηχανικό τομέα, που περιλαμβάνει τη μεταποίηση, τα ορυχεία και λατομεία, την παροχή ηλεκτρισμού, την παροχή νερού, την επεξεργασία λυμάτων, τη διαχείριση αποβλήτων και τις δραστηριότητες εξυγίανσης.

Ο βιομηχανικός τομέας κατά το 2010 παρουσίασε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης σε πραγματικούς όρους, μετά τους θετικούς ρυθμούς που είχαν καταγραφεί τις δύο προηγούμενες χρονιές. Σύμφωνα με προκαταρκτικά αποτελέσματα, ο ρυθμός αυτός (με βάση την προστιθέμενη αξία σε σταθερές τιμές αγοράς 2005 με τη μεθοδολογία της αλυσιδωτής σύνδεσης) στο σύνολο του τομέα παρουσίασε μείωση 0,5% το 2010, σε σύγκριση με μείωση 4,6% το 2009 και αύξηση 2,1% το 2008.

Οι κυριότερες εξελίξεις κατά το 2010 ήταν:

Μεταποίηση

Στη μεταποίηση, που αποτελεί και το μεγαλύτερο τμήμα της βιομηχανίας, η ακαθάριστη αξία παραγωγής σε τρέχουσες τιμές αγοράς έφτασε το 2010 τα €3.253,9 εκατομμύρια σε σύγκριση με €3.322,2 εκατομμύρια το 2009, σημειώνοντας μείωση 2,1%. Η προστιθέμενη αξία μειώθηκε κατά 3,6% στα €1.167,8 εκατομμύρια σε σχέση με €1.211,0 εκατομμύρια το 2009. Η απασχόληση μειώθηκε στις 34,6 χιλιάδες από 35,6 χιλιάδες το 2009. Οι πάγιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις έφτασαν το 2010 τα €242,0 εκατομμύρια σε σχέση με €269,7 εκατομμύρια το 2009, παρουσιάζοντας μείωση 10,3%. Οι επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό αποτέλεσαν το 67,7% του συνόλου, σε κατασκευαστικά έργα το 26,7% και σε μεταφορικά μέσα το υπόλοιπο 5,6%.

Ορυχεία και Λατομεία

Η ακαθάριστη αξία παραγωγής σε τρέχουσες τιμές αγοράς στα ορυχεία και λατομεία ανήλθε το 2010 στα €90,4 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 9,0% σε σχέση με το 2009, ενώ και η προστιθέμενη αξία αυξήθηκε κατά 9,7% στα €55,5 εκατομμύρια. Η απασχόληση έφτασε τα 585 άτομα σημειώνοντας μείωση 0,5%, ενώ οι πάγιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις μειώθηκαν στα €16,3 εκατομμύρια, από €19,1 εκατομμύρια το 2009.

Παροχή Ηλεκτρισμού

Στη δραστηριότητα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, η ακαθάριστη αξία παραγωγής σε τρέχουσες τιμές αγοράς αυξήθηκε το 2010 κατά 25,5% στα €815,2 εκατομμύρια. Η προστιθέμενη αξία ανήλθε στα €327,0 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 21,3%. Η απασχόληση εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 2,3% φτάνοντας τα 1.507 άτομα, ενώ οι πάγιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις σημείωσαν σημαντική αύξηση (66,6%), φτάνοντας τα €439,9 εκατομμύρια σε σχέση με €264,1 εκατομμύρια το 2009.

Οι πωλήσεις ηλεκτρισμού αυξήθηκαν κατά 2,7% και ανήλθαν στα 4.782,0 εκατομμύρια κιλοβατώρες το 2010, σε σύγκριση με 4.655,7 εκατομμύρια κιλοβατώρες το 2009.

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης

Στο τμήμα αυτό της βιομηχανίας, η ακαθάριστη αξία παραγωγής σε τρέχουσες τιμές αγοράς ανήλθε το 2010 στα €310,9 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 17,3%. Η προστιθέμενη αξία αυξήθηκε επίσης κατά 16,5% και έφτασε τα €139,3 εκατομμύρια. Οι πάγιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις σημείωσαν μικρή μείωση στα €127,9 εκατομμύρια σε σχέση με €128,2 εκατομμύρια το 2009 και η απασχόληση σημείωσε αύξηση 8,0% στα 1.406 άτομα.

Η κατανάλωση νερού στις αστικές περιοχές υπολογίζεται ότι έχει αυξηθεί κατά 4,4% στα 32,1 εκατομμύρια τόνους από 30,8 εκατομμύρια τόνους το 2009.

Εξαγωγές Βιομηχανικών Προϊόντων

Οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων εγχώριας παραγωγής έφτασαν το 2010 τα €475,4 εκατομμύρια σε σύγκριση με €393,9 εκατομμύρια το 2009, σημειώνοντας αύξηση 20,7%. Οι σημαντικότερες κατηγορίες βιομηχανικών προϊόντων που εξήχθησαν ήταν κατά σειρά σπουδαιότητας τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα τρόφιμα και ποτά, τα ηλεκτρονικά, τα προϊόντα ανακύκλωσης, τα μηχανήματα και εξοπλισμός, τα βασικά μέταλλα και τα χημικά προϊόντα.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε σχέση με το 2009 σημειώθηκαν στις εξαγωγές προϊόντων ανακύκλωσης, ηλεκτρονικών, τροφίμων, φαρμακευτικών προϊόντων, βασικών μετάλλων και επίπλων ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στις εξαγωγές ειδών ένδυσης, δερμάτινων ειδών και εξαρτημάτων μηχανοκινήτων οχημάτων.

Η έκθεση διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας. Αντίτυπα της έκδοσης θα διατίθενται εντός των προσεχών ημερών προς πώληση από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο στη Λευκωσία στην τιμή των €13,50 το αντίτυπο.


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση