Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/07/2006
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΙΟΣ 2006 (ΠΡΟΚ)
10/07/20063. Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Μάιο 2006, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν £278,0εκ., εκ των οποίων £185,5εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £92,5εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν £50,7εκ., εκ των οποίων £34,5εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £16,2εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση