Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/08/2006
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΙΟΥΝ 2006 (ΠΡΟΚ)
09/08/2006Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Ιούνιο 2006, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν £330.6 εκ., εκ των οποίων £190.0 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £140.6 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές / αποστολές ήταν £51.3 εκ., εκ των οποίων £34.0 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £17.3 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση