Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/12/2005
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΟΚΤ 2005 (ΠΡΟΚ)
09/12/2005


Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Οκτώβριο 2005, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν £270,8 εκ., εκ των οποίων £184,8 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £86,0 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν £66,2 εκ., εκ των οποίων £49,0 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £17,2 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση