Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/11/2017
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Σεπ 2017

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Σεπτέμβριο 2017, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €533,3 εκ., εκ των οποίων €364,9 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €168,4 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €261,1 εκ., εκ των οποίων €69,1 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €192,0 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση