Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/07/2007
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΪΟΣ 2007 (ΠΡΟΚ)
10/07/2007Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Μάιο 2007, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν £298,4 εκ., εκ των οποίων £209,8 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £88,6 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν £59,8 εκ., εκ των οποίων £44,3 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £15,5 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση