Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/03/2014
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Φεβ 2014

Ο Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Βιοµηχανία για το μήνα Φεβρουάριο 2014 ανήλθε στις 106,4 μονάδες (βάση 2010=100), σημειώνοντας αύξηση 0,2% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2014.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014, ο δείκτης σημείωσε μείωση 5,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της Μεταποίησης, το Φεβρουάριο του 2014 ο δείκτης έφθασε στις 104,4 μονάδες σημειώνοντας αύξηση 0,2% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2014.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση