Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας19/02/2010
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Νοε 2009

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας για το μήνα Νοέμβριο 2009 ανήλθε στις 117,5 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 11,2% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2008. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2009, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 11,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.
Στον τομέα της Μεταποίησης, το Νοέμβριο 2009 ο δείκτης έφτασε τις 114,4 μονάδες, δηλ. σημείωσε μείωση 13,7% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2008.Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση