Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας07/08/2002
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ, 2001

Η Στατιστική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει την ετήσια έκθεση “Στατιστική Εισαγωγών και Εξαγωγών για το 2001”.

Η έκθεση αποτελείται από δύο τόμους και παρέχει λεπτομερή στοιχεία των εισαγωγών και εξαγωγών κατά είδος, ποσότητα, αξία και χώρα όπως επίσης και συνοπτικούς πίνακες με χρονολογικές σειρές για την εξέλιξη του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου. Πιο λεπτομερή στοιχεία για το εξωτερικό μας εμπόριο είναι διαθέσιμα στη Στατιστική Υπηρεσία.

Η έκθεση διατίθεται από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο προς £20-.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση