Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας08/04/2003
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΟΚΤ 2002

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2002 ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (εισαγωγές για επιτόπια κατανάλωση και εισαγωγές που προορίζονταν για τις αποθήκες αποταμιεύσεως) ήταν £2.040,0 εκ. σε σύγκριση με £2.143,6 εκ. τον Ιανουάριο-Οκτώβρη του 2001. Οι συνολικές εξαγωγές ήταν £436,1 εκ. σε σύγκριση με £538,3 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2001. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου έφτασε στα £1.603,9 εκ. σε σύγκριση με £1.605,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2001.

(β) Οι εισαγωγές για επιτόπια κατανάλωση έφτασαν τα £1.844,3 εκ. σε σύγκριση με £1.840,0 εκ. τον Ιανουάριο-Οκτώβρη του 2001. Από τις εισαγωγές εμπορευμάτων για επιτόπια κατανάλωση τον Ιανουάριο-Οκτώβρη του 2002, οι πρώτες ύλες ήταν £589,3 εκ. ή 32,0% και ακολουθούν τα καταναλωτικά αγαθά με £536,1 εκ. ή 29,1%, ο μεταφορικός εξοπλισμός με £238,1 εκ. ή 12,9%, ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός με £198,8 εκ. ή 10,8% και τα πετρελαιοειδή με £180,9 εκ. ή 9,8%.

(γ) Οι εγχώριες εξαγωγές περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων ήταν £197,8 εκ. σε σύγκριση με £209,3 εκ. τον Ιανουάριο-Οκτώβρη του 2001. Οι επανεξαγωγές, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων ήταν £238,3 εκ. σε σύγκριση με £329,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2001. Τα βιομηχανικά προϊόντα εγχώριας παραγωγής που έχουν εξαχθεί κατά τον Ιανουάριο-Οκτώβρη 2002 ήταν £153,9 εκ. ή 81,2% του συνόλου, ενώ οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων ήταν £33,0 εκ. ή 17,4% του συνόλου.

(δ) Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2002 η Ευρωπαίκή ΄Ενωση προμήθευσε την Κύπρο με εμπορεύματα αξίας £1.086,6 εκ. ή 53,3%. Κατά την ίδια περίοδο οι χώρες της Ευρωπαΐκής ΄Ενωσης απορρόφησαν εμπορεύματα αξίας £101,3 εκ. ή 53,5% των Κυπριακών εγχώριων εξαγωγών, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων.

Επιπρόσθετα στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου παρουσιάζονται στις τριμηνιαίες εκθέσεις που τιτλοφορούνται «Στατιστικές Εισαγωγών-Εξαγωγών» και διατίθενται από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο ενώ πιο λεπτομερή στοιχεία για το ίδιο θέμα είναι διαθέσιμα στη Στατιστική Υπηρεσία.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση