Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας21/03/2012
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Δεκ 2011

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας για το μήνα Δεκέμβριο 2011 ανήλθε στις 127,0 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 2,5% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο 2010. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 1,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.
Στον τομέα της Μεταποίησης, το Δεκέμβριο 2011 ο δείκτης έφτασε τις 114,8 μονάδες, δηλ. σημείωσε μείωση 8,5% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2010.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση