Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας21/05/2018
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση, 1ο Τριμηνο 2018

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 σημείωσε μείωση της τάξης του 0,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.

Κατά οικονομική δραστηριότητα, άνοδο κατά 107,7% κατέγραψαν οι αεροπορικές μεταφορές, 24,2% οι πλωτές μεταφορές, 9,2% οι ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες και 4,0% οι χερσαίες μεταφορές, ενώ μείωση της τάξης του 7,2% σημειώθηκε στην αποθήκευση και τις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.

Σημειώστε ότι, από αυτή τη δημοσίευση, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση παρουσιάζεται με το 2015 ως νέο έτος βάσης (αντί του 2010). Η αλλαγή έτους βάσης ανά πέντε χρόνια αποτελεί συνήθη πρακτική που στόχο έχει να αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι μεταβολές που επέρχονται στη διάρθρωση του τομέα των Μεταφορών και Αποθήκευσης κατά την πενταετή αυτή περίοδο. Η διαδικασία αυτή συνεπάγεται αναθεώρηση των συντελεστών στάθμισης που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό του δείκτη και αλλαγές στο δείγμα επιχειρήσεων του δείκτη.

Στοιχεία για τον Δείκτη Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση με το νέο έτος βάσης (2015=100) έχουν υπολογιστεί για όλα τα έτη από το 2015 και εντεύθεν και περιλαμβάνονται στο Αρχείο Κυριότερων Στοιχείων. Στο Αρχείο Κυριότερων Στοιχείων περιέχονται επίσης στοιχεία και με τα παλαιότερα έτη βάσης: 2010=100, 2005=100 και 2000=100.ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση