Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας22/01/2018
Νέα Ηλεκτρονική Έκδοση: Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα), Ιαν-Οκτ 2017

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)” για τον Ιανουάριο - Οκτώβριο 2017. Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για την ποσότητα και την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών των εγχώρια παραγόμενων και ξένων προϊόντων κατά εξαψήφιο κώδικα του εμπορεύματος της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και κατά κύριο εμπορικό εταίρο.

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2017 ήταν €6.319,3 εκ. σε σύγκριση με €5.578,7 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2016. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2017 ήταν €2.450,8 εκ. σε σύγκριση με €2.300,3 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2016. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €3.868,5 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2017 σε σύγκριση με €3.278,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

(β) Οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2017 ήταν €1.005,4 εκ. σε σύγκριση με €762,0 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2016. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2017 ήταν €915,2 εκ. σε σύγκριση με €664,1 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2016. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων για την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2017 ήταν €84,4 εκ. σε σύγκριση με €88,3εκ. την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2016.

Η μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)” για τον Ιανουάριο - Οκτώβριο 2017 διατίθεται δωρεάν στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση