Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/07/2014
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Μάιος 2014

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Μάιο 2014, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €429,6 εκ., εκ των οποίων €313,6 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €116,0 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €141,2 εκ., εκ των οποίων €80,4 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €60,8 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση