Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας28/02/2011
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Ιαν 2011

Ο Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Βιοµηχανία για το μήνα Ιανουάριο 2011 ανήλθε στις 124,4 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 0,1% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2010.

Για το μήνα Ιανουάριο 2011, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 3,8% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2010.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Ιανουάριο του 2011 ο δείκτης έφθασε στις 120,2 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 0,2% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2010.ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση