Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας21/06/2010
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Μαρ 2010

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας για το μήνα Μάρτιο 2010 ανήλθε στις 133,7 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας αύξηση 19,9% σε σύγκριση με το Μάρτιο 2009. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2010, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.
Στον τομέα της Μεταποίησης, το Μάρτιο 2010 ο δείκτης έφτασε τις 127,9 μονάδες, δηλ. σημείωσε αύξηση 16,9% σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2009.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση