Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας11/07/2011
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Μάιος 2011

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Μάιο 2011, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €521,2 εκ., εκ των οποίων €339,3 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €181,9 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €122,4 εκ., εκ των οποίων €83,8 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €38,6 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΟΚ)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση