Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/01/2017
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Νοε 2016

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Νοέμβριο 2016, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €505,0 εκ., εκ των οποίων €338,0 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €167,0 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €166,5 εκ., εκ των οποίων €72,4 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €94,1 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση