Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/01/2013
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Δεκ 2012

Ο Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Βιοµηχανία για το μήνα Δεκέμβριο 2012 ανήλθε στις 138,1 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 0,6% σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2012.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2012, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 6,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της Μεταποίησης, το Δεκέμβριο του 2012 ο δείκτης έφθασε στις 124,8 μονάδες σημειώνοντας μείωση 0,9% σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2012.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση