Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας30/05/2014
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Απρ 2014

Ο Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Βιοµηχανία για το μήνα Απρίλιο 2014 ανήλθε στις 106,3 μονάδες (βάση 2010=100), σημειώνοντας αύξηση 0,1% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2014.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2014, ο δείκτης σημείωσε μείωση 4,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Απρίλιο του 2014 ο δείκτης έφθασε στις 104,4 μονάδες σημειώνοντας αύξηση 0,1% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2014.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση