Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/04/2017
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Φεβ 2017

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Φεβρουάριο 2017, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €423,5 εκ., εκ των οποίων €299,8 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €123,7 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €150,5 εκ., εκ των οποίων €61,4 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €89,1 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση