Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας06/07/2018
Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για Ενοικίαση Γραφειακού Χώρου για τη Στέγαση του Γραφείου της Στατιστικής Υπηρεσίας στη Λεμεσό

Η Στατιστική Υπηρεσία ενημερώνει ότι στον εγχώριο τύπο ημερ. 6/7/2018 έχει δημοσιευτεί πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος για ενοικίαση γραφειακού χώρου για τη στέγαση του γραφείου της στη Λεμεσό.

Η σχετική αναλυτική πρόσκληση καθώς και άλλα χρήσιμα έγγραφα παρατίθενται πιο κάτω:

Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρότυπο Ενοικιαστηρίου Εγγράφου

Ενδεικτικές Ελάχιστες Απαιτήσεις των διάφορων Κυβερνητικών Υπηρεσιών που θα κληθούν να επιθεωρήσουν τον χώρο
Invitation_Declare_Interest-EL-060718.pdf

Standard_Rental_Agreement-EL-060718.pdf

Minimum_Requirements_Government_Services-EL-060718.pdf

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση