Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας29/06/2012
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Μάιος 2012

Ο Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Βιοµηχανία για το μήνα Μάιο 2012 ανήλθε στις 138,8 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας αύξηση 1,9% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2012.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2012, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 8,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της Μεταποίησης, το Μάιο του 2012 ο δείκτης έφθασε στις 123,2 μονάδες σημειώνοντας αύξηση 0,3% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2012.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση