Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/08/2018
Νέα Ηλεκτρονική Έκδοση: Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (συνοπτικά στοιχεία), Μάιος 2018

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για τον Μάιο 2018.

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2018 ήταν €3.781,9 εκ. σε σύγκριση με €3.244,2 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου- Μαΐου 2017. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και σε Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) την περίοδο Ιανουαρίου- Μαΐου 2018 ήταν €2.070,3 εκ. σε σύγκριση με €1.081,9 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2017. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €1.711,6 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου- Μαΐου 2018 σε σύγκριση με €2.162,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

(β) Κατά τον μήνα Μάιο 2018 οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) ήταν €829,1 εκ. σε σύγκριση με €758,5 εκ. τον Μάιο του 2017.

(γ) Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και σε Κράτη Μέλη της Ε.Ε.), περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Μάιο του 2018 ήταν €457,7 εκ. σε σύγκριση με €270,4 εκ. τον Μάιο του 2017. Οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Μάιο του 2018 ήταν €152,3 εκ. σε σύγκριση με €138,8 εκ. τον Μάιο του 2017, ενώ οι συνολικές εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Μάιο του 2018 ήταν €305,4 εκ. σε σύγκριση με €131,6 εκ. τον Μάιο του 2017. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για τον Μάιο του 2018 ήταν €138,3 εκ. σε σύγκριση με €121,5 εκ. τον Μάιο του 2017. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων τον Μάιο του 2018 ήταν €11,7 εκ. σε σύγκριση με €14,7 εκ. τον Μάιο του 2017.


Η μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για τον μήνα Μάιο 2018 διατίθεται δωρεάν στην Ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση