Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας11/09/2012
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Ιουλ 2012

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Ιούλιο 2012, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €552,0 εκ., εκ των οποίων €357,0 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €195,0 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €130,0 εκ., εκ των οποίων €78,6 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €51,4 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΟΚ)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση